Одобрени ЕКАФП
Copyright  © 2013 | Смарт Инвестмънт България ЕООД
« Назад
Често задавани въпроси

Защо трябва да свързвам касовия си апарат с НАП?
     Последните промени в Наредба № H-18 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства поставят изискване всички фискални устройства да имат осигурена дистанционна връзка с НАП.
Разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност и действащата Наредба Н-18/2006г. предвиждат осигуряването на дистанционна връзка на всички касови апарати в страната с НАП да стане на няколко етапа. Срокът на първия - за търговците с течни горива изтече на 1 януари 2011 г.

Защо да бързам сега?
     Наблюденията на органите по приходите показват, че задължените лица обикновено предприемат действия за привеждане на дейността си в съответствие с нормативните изисквания в последния момент. Такъв проблем възникна и при спазването на установения в Наредба № H-18 срок за въвеждането на дистанционна връзка от търговците на течни горива в страната.
Практически е абсолютно невъзможно над 200 000 фискални устройства да бъдат свързани едновременно с НАП през месеца в който изтича срокът за осигуряване на дистанционна връзка.

Какво да направя, за да свържа касовия си апарат с НАП?
     Първо, да проверите дали фискалното устройство, което притежавате, може да бъде модифицирано чрез включване на външен данъчен терминал или ще е необходимо закупуването на ново фискално устройство. Това може да стане от три източника:

1. сервизната фирма, която поддържа фискалното устройство;
2. производителя или вносителя на съответния касов апарат;
3. от интернет страницата на НАП - www.nap.bg

На второ място трябва да проверите в какви срокове сервизната фирма или производителят може да достави и свърже модифицираното или новото устройство.

НАП препоръчва на всички задължени лица да се свържат веднага със сервизните си фирми, за да проверят какво трябва да направят, така че да не пропуснат последния срок за осигуряване на дистанционната връзка.

В какви срокове става техническото свързване с НАП?
     Осигуряването на дистанционна връзка с НАП естествено изисква време. Информация за срока, в който може да стане смяната на стария с нов апарат или модифицираното устройство, може да получите от сервизната фирма, която обслужва фискалното ви устройство. Периодът варира в зависимост от готовността на доставчика да обслужи заявката ви.
Предвид изключително големия брой фискални устройства, които трябва да бъдат сменени или модифицирани, от НАП съветват да не се чакат крайните срокове, така че да се осигури поетапно и безпроблемно свързване на всички фискални устройства.

Какво ще стане ако не свържа касовия си апарат с НАП?
     Неспазването на заложените в Наредба № H-18 срокове неминуемо ще доведе до запечатване на обекти и налагане на глоби и имуществени санкции от страна на НАП. Последното никога не е било цел на Националната агенция за приходите и желанието им е това да бъде избегнато.
0885 232 693
0885 536 686