Copyright  © 2013 | Смарт Инвестмънт България ЕООД
ФУВАС V-KL
« Назад
Технически характеристики

Фискален модул за вграждане в корпуса на автомата
Компактен блок, позволяващ лесен и бърз монтаж към всички видове автомати на самообслужване;
Вграден интерфейс за включване към MDB, EXECUTIVE A, BDV, PARALLEL интерфейси със съответния преходен кабел;
Вградени интерфейси за връзка с изнесен контролен дисплей, входно-изходен пулт за управление и/или персонален компютър;
Фискална памет за 2000 дневни отчета;
Вградена Micro SD карта за реализация на функционалност на КЛЕН (Контролна лента на електронен носител) с обем 2GB или повече;
Вграден GSM/GPRS модул за пренос на данни с външна антена;
LED индикатор за бързо установяване на състоянието.

Контролен изнесен дисплей
Специален дизайн, осигуряващ бърз и лесен монтаж към корпуса на автомата на самообслужване;
Захранване и комуникация по един кабел;
Възможност за поръчване в два варианта на вградения индикаторен модул:
Графичен - LCD FSTN 160х80 dots светещ в бяла светлина;
Символен - LCD STN 2x16 characters светещ в зелена или синя светлина.

Входно-изходен пулт за управление
Базиран върху TREMOL S касов апарат;
Easy Load принтерен механизъм, клавиатура 29 клавиша, двуредов дисплей;
Вградени Li-Ion акумулатори.
* Входно-изходният пулт служи за сервизиране и отчитане на неограничен брой устройства и не е задължителен. Не е включен в пакета TREMOL V-KL и може да се закупи допълнително.

Функционални характеристики

Автоматично разпознаване на комуникационния протокол и генериране на документ за продажба;
Автоматично генериране на дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет за всеки работен ден (всеки 24 часа);
Разпечатване (трансфер във файл) на съдържанието на КЛЕН за зададен период;
Разпечатване (трансфериране във файл) на отчет на фискалната памет за зададен период;
Комуникация със сървъра на НАП според изискването на законодателството.

Софтуер и поддръжка

Безплатен софтуер за програмиране и отчитане;
Възможност за надграждане на функционалност, съгласно специфичните нужди на корпоративните клиенти.
0885 232 693
0885 536 686