ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

фискална памет:
         2000 записа
КЛЕН                                SD карта за съхранение на  
                                          информация за до 1 000 000 
                                          отпечатани бона, с
                                          възможност за четене и
                                          отпечатване на
                                          съдържанието й за избран
                                          период (по дати, по номера
                                          на блокове на Z отчети, по
                                          номера на бонове) и за 
                                          цялата памет
Данъчен Терминал    вграден ДТ за
                                         дистанционна връзка с НАП,
                                         чрез използване на преносна
                                         мрежа на мобилен оператор,
                                         по изградена за тази цел
                                         VPN мрежа. Съхранява
                                         данни за 2000 дневни
                                         финансови отчета с 
                                         нулиране.
часовник/календар  мин. 1500 часа без 
                                         захранване
операторски
дисплей                        
16 символа                     
                                          LCD;височина:8мм
                                          възможност за регулиране 
                                          на контраста
клиентски
дисплей                        
16 символи
                                          LCD;височина:8мм
клавиатура                   29 бутона, мембранна
Редакторски режим
за всички видове
програмиране на
текст:                              INS, DEL, < --,-- >,  HOME,
                                          END, двойно широки
                                          символи, GSM въвеждане на 
                                          текста
принтер:                         Line Thermal APS,
                                          автоматично поемане на 
                                          хартията при зареждане, 
                                          възможност за задаване
                                          наситеността на печата
скорост                          60 мм в секунда
символи на ред            32
захранващо
напрежение  
               7.5V 3.0A DC, външно
                                          захранване и/или батерии 
                                          6V 2000 mAh - опция, тест
                                          заряда на батерията
размери                          235 x 210 x 85 мм
тегло                               0,700 kg
консумативи                 термохартия 57мм; 
                                          макс.диаметър 48мм
ФУНКЦИОНАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

департаменти:                40,програмируемо име /23 символа/ ,
                                              цена и дан.група, единична 
                                              транзакция, параметър за вида на
                                              цената
оператори                         до 20 със собствена парола /до 6
                                              цифри/, възможност за въвеждане
                                              на паролата с баркод
клиенти                              база данни за 1000 клиента  с 
                                              програмируеми: име, адрес , МОЛ,
                                              БУЛСТАТ , ЗДДС №
данъчни групи:               до 8 със забрана на последните 4
артикули:                          5000/10000 в магазин и ресторант с
                                             програмируеми: име /23 символа/,
                                             цена (параметър за свободна цена),
                                             дан. група, департамент, баркод,
                                             налично количество (параметър за
                                             контрол на количеството) и други.
плащания и валути:       едно основно (В БРОЙ), 3
                                             допълнителни с програмируем номер
                                             (и име) според схемата за предаване
                                             на данни към НАП  и 1 валутно с
                                             възможност за изчисляване на ресто
                                             във валута или в брой
режими на работа         програмиране, продажби - магазин и
                                             ресторант (с всички отворени сметки
                                             едновременно - 64 маси по 4 места-
                                             общо 256 сметки), контролно
                                             четене, четене с нулиране
                                             енергонезависима памет за
                                             програмирани данни:EEPROM 128
                                             kbyte + 2mb dataflash
                                             енергонезависимост на всички
                                             програмируеми параметри;
обем касов бон               300 продажби на стойност до
                                             999999.99
работа с PC                      2 протокола за работа с персонален
                                             компютър и 5 скорости на обмен
                                             9600 - 115 200kbs
поддържани
стандарти за баркод
:  EAN 13 , EAN 8, UPC-A, UPC-E,
                                             теглови с препрограмируем префикс, 
                                             ръчно въвеждане в режим
                                             ПРОДАЖБИ, префикс на баркод за
                                             парола за оператори
лого                                    2 лога BMP (384x80) B&W

Интерфейсни
възможности
:                 PC - RS232, USB, bluetooth - опция; 
                                             Баркод четец; Везна BIMCO, ЕLITE,
                                             BT-15, и други чрез зареждане на
                                             протокол/външен дисплей;
                                             чекмедже
TREMOL ZM-KL

Компактен многофункционален касов апарат  с широк печат, КЛЕН (Контролна Лента на Електронен Носител), вграден данъчен терминал с вътрешна антена и СИМ карта за свърване със сървърите на НАП. Малките физически размери и възможността  за работа както на мрежово захранване, така и на батерии /опция/ го правят подходящ за работа в обекти със средна и висока натовареност и в обекти без електрическа мрежа. Събразен с последните законови изисквания според измененията на Наредба H-18.
« Назад
Copyright  © 2013 | Смарт Инвестмънт България ЕООД
0885 232 693
0885 536 686