TREMOL S-KL

TREMOL S-KL е мобилен касов апарат с КЛЕН (Контролна Лента на Електронен Носител), вграден данъчен терминал с вътрешна антена и СИМ карта за свърване със сървърите на НАП. Притежава вграден клиентски и двуредов операторски дисплей, Easy Load Thermal принтер, дълъг работен цикъл на батерията и бързо импулсно зареждане. Пълният набор от малки букви на кирилица и латиница, както и ширината на боновата лента - 32 символа на ред, име на стока - 23 символа, име на оператор - 20 символа , дава възможността да издава изключително представителни касови бонове и фактури.  Компактен и лек, неговото поле на изява са: разносна търговия,  доставки по домовете, обекти с ограничено пространство, лошо или липсващо електрозахранване, продажби директно от превозни средства, обслужване на паркинги и гаражи, щандове и сергии на открито, работа на комисионери. Има вграден интерфейс за връзка с компютър в режим програмиране,  отчети и продажби с външна артикулна база. Съобразен с последните законови изисквания според измененията на Наредба-18.
« Назад
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

фискална памет       
2000 записа
КЛЕН                              SD карта за съхранение на 
                                        информация за до 1 000 000
                                        отпечатани бона, с
                                        възможност за четене и
                                        отпечатване на
                                        съдържанието й за избран
                                        период (по дати, по номера
                                        на блокове на Z отчети, по
                                        номера на бонове) и за
                                        цялата памет
Данъчен Терминал  вграден ДТ за дистанционна
                                        връзка с НАП, чрез
                                        използване на преносна
                                        мрежа на мобилен оператор,
                                        по изградена за тази цел VPN
                                        мрежа. Съхранява данни за
                                        2000 дневни финансови
                                        отчета с нулиране.
часовник/календар минимум 1500 часа без
                                        захранване
операторски
дисплей                       
2 реда по 16 символи
                                        LCD;височина:8мм;
                                        възможност за регулиране на
                                        контраста
клиентски дисплей 
16 символи LCD; височина:
                                        8мм
клавиатура                 28 клавиша - мембранна
принтер                        Easy Load Line Thermal
скорост                        60 mm/s
символи на ред          32 символа
интерфейси за
връзка с PC                
USB / RS232 serial port, опция:
                                        Bluetooth serial port
захранващо
напрежение               
зарядно устройство /
                                        адаптер, акумулаторна
                                        батерия Li-Ion 7.4V/
                                        2000mAh;автоматично
                                        програмируемо изключване;
размери и тегло        103 x 210 x 60 mm , 0,500 kg
консумативи              
термохартия 57мм;
                                        макс.диаметър 40 мм
ФУНКЦИОНАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

департаменти                  40 (4 с директен клавиш): име /23
                                               символа/, цена и дан.група,
                                               единична транзакция
клиенти                               база данни за 1000 клиета  с
                                               програмируеми: име, адрес , МОЛ,
                                               БУЛСТАТ , ЗДДС №
оператори                          до 20 със собствена парола /до 6
                                               цифри/
данъчни групи                  8 с възможност за забрана на
                                               последните 4
артикули                             5000/10000 програмируемо име /23
                                               символа/ , складова наличност
плащания и валути          едно основно (В БРОЙ), 3
                                               допълнителни с програмируемо име
                                               /10 символа/ и 1 валутно с
                                               програмируеми име и курс към
                                               основното, изчисляване на ресто в
                                               избран вид плащане
режими на работа           програмиране, автономни продажби
                                               в режим магазин/ресторант,
                                               продажби online по 3 протокола на
                                               обмен с външна артикулна база,
                                               контролно четене, четене с
                                               нулиране
режим ресторант            256 отворени сметки (64 маси по 4
                                               клиента)
лого                                      2 графични лога bmp file (384x80)
                                               B&W

обслужващ софтуер     
безплатни: библиотека за режим
                                               фискален принтер и софтуер за
                                               програмиране и отчети
Copyright  © 2013 | Смарт Инвестмънт България ЕООД
0885 232 693
0885 536 686