Copyright  © 2013 | Смарт Инвестмънт България ЕООД
+ БЕЗПЛАТНО програмиране и фискализация
+ БЕЗПЛАТЕН сервизен договор за 1 година
+ БЕЗПЛАТНА консултация
+ Отремонтиране на ФУ до 48 часа
+ Ниски цени на сервизно обслужване
+ БЕЗПЛАТНО програмиране и фискализация
+ БЕЗПЛАТЕН сервизен договор за 1 година
+ БЕЗПЛАТНА консултация
+ Отремонтиране на ФУ до 48 часа
+ Ниски цени на сервизно обслужване
         Вероятно много от Вас (вендинг операторите), не са наясно с това, задължителни ли са или не т.нар. ФУВАС или Фискалните Устройства за Вендинг Автомати на Самообслужване, затова ние се почувствахме длъжни да внесем светлина по този въпрос, за да Ви улесним и да Ви предпазим от евентуални санкции.

         Чисто хронологически знаем, че на 10.10.2013 година ВАС /като последна инстанция/ се произнесе и обяви внесените промени в Наредба Н-18, направени от финансовия министър Симеон Дянков, за нищожни и противоречащи на Закона за ДДС, като по този начин даде основание да се смята, че и самите ФУВАС са незаконни. ВАС реши така, тъй като неиздаването на касов бон на хартиен носител е незаконно съобразно Закона за ДДС, т.е. "законносъобразно би било всеки кафе автомат да издава касова бележка като нормалните търговски обекти, към които той спада".

         Периодът от обнародването в ДВ на решението на ВАС до преди няколко дни беше неясен, много хора се свързаха със сервиза ни с въпроси относно ФУВАС, като ние ги съветвахме дори и в тази ситуация да запазят устройствата си и да изчакат последващи събития.

          В крайна сметка се стигна до 22.11.2013 година, когато бе обнародвано в ДВ (бр.101) изменението и допълнението на ЗДДС и това окончателно реши и съдбата на ФУВАС.  Частта, в която се казва: "§ 21. В чл. 118, ал. 3 се създава изречение
второ: „В случаите на продажби на стоки чрез фискални устройства, вградени в автомати за самообслужване, фискалният бон, регистриращ продажбата, се визуализира само на дисплей, без да се издава хартиен документ.“
ПРЕМАХВА пречките за ползването на ФУВАС и го ЛЕГИТИМИРА като устройство, което ще рече, че   ФУВАС става отново задължително, защото ПО ЗАКОН "фискалният бон, регистриращ продажбата, се визуализира само на дисплей, без да се издава хартиен документ.“

СЪВЕТЪТ ни към Вас е: подновете сервизния си договор навреме.

            Вече нищо не може да попречи на контролните органи да започнат масови проверки и да съставят актове и протоколи за неработещи фискални устройства за вендинг автомати.

Забележка:  Статията изразява личното мнение и гледна точка на автора
Използвани източници: ДВ (бр.101/22.11.2013); ЗДДС
ФУВАС отново легални и задължителни
0885 232 693
0885 536 686